• van veld tot vork
    Winkelhieren

    Van veld tot vork

    Wie mij kent, weet dat ik een grote voorstander ben van de korte keten. Korte keten staat voor de rechtstreekse lokale verkoop van kwaliteitsvolle producten van boer naar consument. De landbouwer bepaalt zelf…