hoe lang moet je documenten bewaren
Administratie

Hoe lang moet je documenten bewaren?

Om een goed overzicht te hebben in je financiële planning, moet je je administratie op orde hebben. Dat betekent dat je onder andere een georganiseerd archief bijhoudt van al die papieren. Hierover schreef ik al een artikel. Maar hoe lang moet je documenten bewaren?

Weet je dat de overheid je zelfs verplicht om sommige documenten te bewaren? Er heerst nogal wat onduidelijkheid over hoe lang je documenten moet bewaren. Niet alle documenten moeten immers even lang bewaard worden. Maar geen paniek! Hieronder vind je een overzicht van de meest courante documenten. Onderaan verwijs ik naar enkele websites waar je uitgebreidere info vindt over de bewaartermijn van documenten. Je mag dit zowel op papier als digitaal bewaren. Aan jou de keuze!

Levenslang

Sommige documenten moet je inderdaad levenslang bewaren! Het gaat hier over persoonlijke en familiale documenten. Tot deze groep behoren documenten over jouw globaal medisch dossier, diploma’s en attesten, geboorte- en adoptieaktes, documenten met betrekking tot samenlevingsvormen of echtscheiding, vonnissen van de rechtbank, notariële aktes, testamenten. Ook contracten van aansprakelijkheidsverzekeringen bewaar je best levenslang. De Vlaamse overheid raadt aan om ook jaarloonfiches en het jaarlijks uittreksel van de Federale Pensioendienst bij te houden tot je met pensioen gaat.

10 jaar

Wettelijk gezien bewaar je je maandelijkse loonfiches 10 jaar. De Federale Overheidsdienst Economie raadt aan om alle facturen 10 jaar te bewaren, maar dit is geen verplichting, de wettelijke termijn hangt af van het product of de dienst (garantie). Voor facturen betreffende bouwen en verbouwen (onroerende goederen, architecten, aannemers) geldt wél een termijn van 10 jaar. Verzekeringsdocumenten bewaar je ook 10 jaar.

7 jaar

Alle fiscale documenten dien je 7 jaar te bewaren (= kopies van belastingsaangifte + de bewijsstukken)

5 jaar

Bankdocumenten en rekeningafschriften, betaling van erelonen van advocaten en notarissen, kwitanties van hypothecaire leningen / kredieten, huurcontracten en betalingen

2 jaar

Aankoopfacturen en garantiebewijzen voor de aankoop van elektrische toestellen en meubels. Verder ook facturen en betalingsbewijzen van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, telecommunicatie, water) en betalingsbewijzen van medische kosten en ziekenhuisfacturen.

1 jaar en minder

Andere facturen moet je maar 1 jaar bewaren, ik denk hierbij aan lidgelden van sportclubs, verenigingen, reizen, hotelrekeningen, fiets- en autoherstellingen.. Ook transportfacturen en deurwaarderskosten.

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse Overheid of op Doccle.

CEBUD (Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek) heeft zeer handige tussenbladen voor je klassement ontwikkeld. Op elk tabblad staat duidelijk vermeld hoe lang je documenten moet bewaren. De tussenbladen zijn gemaakt uit stevig karton en zijn geschikt voor ringmappen. Ze zijn te koop op de website van CEBUD voor een kleine prijs. Ik vind ze alvast super handig !

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *